Min Skolehverdag

Min Skolehverdag

 


Min skolehverdag er et kartleggingsverktøy. Hensikten med appen er å kunne bidra til at elever får en bedre skolehverdag.


Min skolehverdag er et kartleggingsverktøy til bruk i samtale med skoleelever. Hensikten med appen er å få innsikt i hvilke situasjoner som kan oppleves som gode og mestringsfremmende, samt hvilke situasjoner som kan oppleves som mindre gode og mestringshemmende.


Appen er delt inn i fire ulike områder som er gjeldende i en skolehverdag. Hvert område inneholder ulike situasjoner eller faktorer som kan påvirke elever, både positivt og negativt.


Eleven skal skåre hver faktor som god eller mindre god ved å velge et smiley-ikon. Etter gjennomgang av alle områdene kommer et sluttresultat hvor man får en fremstilling av alle faktorene. De enkelte faktorene er nå skåret ut i fra elevens opplevelser.


Sluttresultatet anbefales til bruk i videre samtale med eleven, sammen med annen kartlegging og til utforming av eventuelle mestringsfremmende tiltak.


Appen er lett og intuitivt. Den er utviklet av pedagogisk-psykologisk rådgiver (PPT) i samarbeid med elever som har ulike utfordringer i skolehverdagen.Egenskaper:

- Defokusert kommunikasjon

- Mestringsfremmende

- Supplement til annen kartlegging

- Ingen reklame i app

- Ingen kjøp i app

Copyright ALF ALFABET © All Rights Reserved